JAK DZIAŁA KREACJA. Biorca <=> Dawca.

Jesteś BIORCĄ, w każdej „chwili” za pomocą wszystkich swoich zmysłów nagrywasz film, który „projektor” czyli twoja podświadomość wyświetli za „jakiś czas” (załóżmy 30 dni).

Wtedy to, będziesz DAWCĄ, który wyświetli wszystko to, co dziś będąc BIORCĄ nagrywasz.
Scenariusz potoczy się wedle Twoich wyborów, lecz będzie się rozgrywać w sposób trudny do przewidzenia.

Jaki będzie ten film?
Jaki gatunek nagrywasz?
Jakie są elementy SKŁADOWE?

Ty jesteś producentem.
Ty jesteś reżyserem.
Ty jesteś aktorem.

Theran