Dziś

Kieruj swe oczy na ten właśnie dzień
bo on jest życia istotą.
Na jego krótkiej drodze
leżą wszystkie prawdy i realia twojego istnienia
szczęście dojrzewania,
chwała działania,
przepych piękna
Bo wczoraj niczym innym jest jak snem,
a jutro tylko wizją.
Lecz dobrze przeżyte Dziś uczyni każde
wczoraj snem szczęśliwym
i każde jutro wizją nadziei.
Dlatego kieruj swe oczy na ten właśnie dzień
takie jest powitanie świtu.

~Kalidas