Dziś

Kieruj swe oczy na ten właśnie dzień
bo on jest życia istotą.
Na jego krótkiej drodze
leżą wszystkie prawdy i realia twojego istnienia
szczęście dojrzewania,
chwała działania,
przepych piękna