7 zasad Huny

Huna opiera się na siedmiu przesłaniach:

1. Ike – Świat jest tym, czym myślisz, że jest, ludzie są tacy jak myślisz, że są, los jest taki, jak myślisz, że jest – jesteś twórcą swojego świata.

Ta zasada jest kamieniem węgielnym całej huny. Oznacza ona, że tworzysz swoje doświadczenia przez własne przekonania, oczekiwania, nastawienia, chęci, lęki, osądy, uczucia, oraz ciągłe i powtarzające się myśli i czyny. Twoje doświadczenia życiowe są dokładnym odbiciem twoich myśli. Ta zasada zawiera również ideę, że dzięki zmianie w swoim myśleniu możesz zmienić swój świat. 

2. Kala – nie ma żadnych ograniczeń, ograniczenia są tylko w Twoim myśleniu.

Tak naprawdę nie istnieją żadne realne granice pomiędzy tobą i twoim ciałem, tobą i innymi ludźmi, tobą a twoim Bogiem. Jakiekolwiek podziały są tylko terminami, a używa się ich dla wygody. Innymi słowy, podział jest tylko użyteczną iluzją. Dodatkowym znaczeniem tej zasady jest to, że nie istnieją limity tworzenia. Możesz więc stworzyć, w tej czy innej formie, wszystko, czego tylko zapragniesz, a nawet więcej. Wszystko we wszechświecie jest dostępne i możliwe. Masz wolność w tworzeniu takiego życia, jakiego chcesz.

3. Makia – energia podąża za uwagą.

Myśli i uczucia, którym się oddajesz, niezależnie czy przywiązujesz do nich uwagę czy nie, tworzą plany, na podstawie których najbliższe podobne do twojej myśli czy uczucia zjawisko  wprowadzane jest do twojego życia. Koncentrowanie swej uwagi na czymkolwiek tworzy kanał, przez który może nastąpić przepływ energii biologicznej i kosmicznej. To, na co kierujesz swoją uwagę (o czym myślisz) – manifestujesz w swoim życiu. Może to być budujące jak i niszczące.

4. Manawa – teraz jest czasem mocy.

Nie jesteś związany żadnymi wydarzeniami z twojej przeszłości, ani też postrzeganiem przyszłości. Masz moc, aby w chwili obecnej zmienić ograniczające cię przekonania i świadomie zasadzić ziarna przyszłości zgodnej z twoją wolą. Zmieniając swoje myśli zmieniasz doświadczenia i nie istnieje żadna moc na zewnątrz ciebie, zdolna powstrzymać twoje zamiary. Bóg istnieje wewnątrz ciebie. Jesteś wolny w stopniu, w jakim zdajesz sobie z tego sprawę i w jakim z tego korzystasz. Wszystko dzieje się teraz.

5. Aloha – stan istnienia w życiu, w którym umysł i serce są jednością w radości. Miłość jest po to, aby przynosiła szczęście.

Wszechświat w obu swoich aspektach bycia i stawania się istnieje dzięki miłości. Istoty ludzkie, czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, istnieją z powodu miłości. Kiedy zaczynają uznawać miłość są szczęśliwi ze względu na to, kim są, a stają się jeszcze bardziej szczęśliwi ze względu na to, kim się stają. W hunie miłość jest związana z tworzeniem poczucia szczęścia. Nie jest to jedynie efekt uboczny. Wszystko działa lepiej i jest lepsze, kiedy ta zasada jest wcielana w życie świadomie. Tak więc, z bardzo praktycznych powodów, miłość jest jedyną formą etyki potrzebną w hunie. Bycie szczęśliwym w teraźniejszości z osobą, samym sobą, całym światem, ma najpotężniejszą moc sprawczą we wszechświecie. Ma naturę przyciągania.

6. Mana – cała moc pochodzi z wnętrza.

Jak już wspomniałem wcześniej, nie ma mocy poza tobą, ponieważ moc Boga, czy wszechświata działa na twoje życie poprzez ciebie. To ty jesteś aktywnym kanałem tej mocy. Twoje wybory i decyzje zarządzają nim. Żadna inna osoba nie ma na twoje życie takiego wpływu jak ty sam, chyba że zdecydujesz oddać całą swoją władzę w czyjeś ręce. Wewnątrz są Twoje wszystkie możliwości, talenty, marzenia. Masz wszystko to, co jest potrzebne, abyś kreował życie jakiego pragniesz dla siebie. To moc Twojego ducha, autorytet wewnętrzny.

7. Pono – rezultat jest miarą prawdy.

To jakie masz życie odzwierciedla Twoje przekonania. Jest koncepcją dobra, właściwości – wszystko to, co działa jest prawdziwe.W nieskończonym wszechświecie nie może istnieć prawda absolutna. Zamiast niej musi istnieć efektywna prawda na osobistym poziomie świadomości. Ta zasada jest pragmatyczna i uczy, aby dążyć do celu w najskuteczniejszy sposób, nawet, jeśli „fakty” próbują wejść w drogę efektywności. Każda organizacja lub system wiedzy z tego punktu widzenia może okazać się przydatna, a nie rzeczowa, ponieważ jakakolwiek inna organizacja posiadająca taką samą wiedzę może być użyta do osiągnięcia innych celów. Mówiąc inaczej wszystkie systemy są arbitralne, więc używaj tego, który działa najlepiej.

Sercem huny jest Ho’oponopono – aktywne przywracanie ładu. Jest świadomym kontaktem z większym rytmem i energiami wszechświata doprowadzającymi do harmonii z wyższą całością istnienia.

Wydaje się, że trudno tu cokolwiek dodać do tak oczywistych zasad Huny.
Jednak dlaczego mimo wiedzy o tym, że tak to działa wciąż popełniamy te same błędy i stwarzamy to, czego nie chcemy w swoim życiu?

Ciekawy temat do rozważań…, lecz… czy nie wydaje Ci się, że może czas zacząć żyć pełnią? 😉
foto – pixabay