ŚWIADOMOŚĆ I JEJ ETAPY.

Żyjemy we fraktalnym, holograficznym świecie, w którym wszystko co jest, ma swój odpowiednik w innej skali, mniejszej i większej. Analogicznie to samo odnosi się do poziomów czy etapów świadomości, gdzie na wielu płaszczyznach odgrywa się nasza podróż. Gdy „patrzysz” z jednego poziomu na jakieś zdarzenia, twoja możliwość zrozumienia tych rzeczy jest odpowiednia i adekwatna do…
Przeczytaj więcej