therankerr@gmail.com

Poznaj samego siebie...

Transerfing i psychologia kwantowa

Jak wielki wpływ na moje życie miały zaprezentowane w tym miejscu cytaty, niezwykle trudno jest opisać słowami, zrozumie je natomiast każdy, kto odczytuje je sercem. 🙂

„Prawda nie ma żadnych bogów ponad sobą. Wiara w prawdę zaczyna się od zwątpienia we wszystkie prawdy, w które się uprzednio wierzyło.”
~ Friedrich Nietzsche

„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie”.
~ Mahatma Gandhi

„Ucz swoje dzieci milczeć.
Mówić nauczą się same.”
~Benjamin Franklin

„Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie nie można zobaczyć ani nawet dotknąć – muszą być odczuwane sercem.”
~ Helen Keller

„Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich.
Kiedy spoglądasz w otchłań ona również patrzy na ciebie.”
~ Friedrich Nietzsche

„Cytując innych, cytujemy samych siebie.”
~ Julio Cortázar

„Jeśli zmienisz sposób, w jaki patrzysz na różne rzeczy, te rzeczy na które patrzysz, zmienią się.” 
~ Wayne Dyer

„Wszystkie problemy są iluzjami umysłu.”
~ Eckhart Tolle 

„Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był jaki jest.”
~ William Wharton

„Kto żyje ze zwalczania wroga, zainteresowany jest tym, aby wróg jak najdłużej istniał.”
~Nietzsche

„Dziękuję sobie, że to wszystko się wydarzyło.”
~Stwórca

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle. Lecz to wy jesteście wiecznością i zwierciadłem.”
~Kahlil Gibran

Umysł może stać się przyczyną zarówno zniewolenia jak i wyzwolenia.„

~Jagadguru Kripalu Parishat